Msze Święte podczas epidemii

Od dnia 25 marca w każdej Mszy Świętej lub w innych celebracjach może uczestniczyć maksymalnie do 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę. Zatem, oprócz kapłanów i kilku niezbędnych usługujących, będą to podczas Mszy św. w pierwszej kolejności osoby zamawiające intencję mszalną. Wszystkich pozostałych prosimy o pozostanie w domach i uczestniczenie w wydarzeniach religijnych za pośrednictwem radia, telewizji czy internetu.

Módlmy się w naszych domach, łącząc się duchowo z całą wspólnotą Kościoła.