Ogłoszenia duszpasterskie na V Niedzielę Wielkiego Postu

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Rzymskokatolickiej Parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wałbrzychu
V Niedziela Wielkiego Postu
29  marca 2020 r.

1.      Biskup Świdnicki, ks. bp Ignacy Dec, w dekrecie dla duchowieństwa i wiernych Diecezji Świdnickiej odnośnie do czynności liturgicznych i duszpasterskich w dniach epidemii zarządził m.in.:
– Z dniem 29 marca br. dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. oraz uroczystości obowiązkowych, udzielona przeze mnie w dniu 12 marca 2020 r., jest przedłużona i  rozszerzona na wszystkich wiernych, oraz obowiązuje aż do odwołania. Oznacza to, że przez nieobecność na tych celebracjach nie popełnia się grzechu.
–    Mając na względzie aktualne rozporządzenia władz państwowych, w trosce o zachowanie zdrowia wiernych i celebransów, zarządzam z dniem dzisiejszym aż do odwołania, aby w celebracjach został zachowany limit liczby uczestniczących wiernych, określony przez władze cywilne (z zachowaniem pierwszeństwa dla osób które zamówiły intencję mszalną), nie licząc celebransa, koncelebransów i osób posługujących. Dotyczy to kościołów i kaplic publicznych.
– Na cmentarzu (jeśli kaplica cmentarna jest zamknięta) można sprawować obrzędy pogrzebowe przy grobie, posługując się 3 formą pogrzebu.
– Szczególnym wyrazem łączności duchowej z Kościołem jest praktyka Komunii duchowej (nazywanej także Komunią pragnienia), do której zachęcam wszystkich, nie mogących przystąpić do Komunii sakramentalnej. Akt Komunii duchowej wymaga stanu łaski uświęcającej.
– Do czasu wydania przeciwnych przepisów, ważnym zadaniem duszpasterzy jest zapewnienie możliwości spowiedzi indywidualnej wiernym pragnącym się wyspowiadać. Nie należy używać konfesjonałów, jeśli nie można w nich zapewnić wymaganych norm bezpieczeństwa sanitarnego. Można zatem sprawować ten sakrament np. w innym godziwym miejscu.
– Poza zorganizowaną we właściwy i bezpieczny sposób spowiedzią indywidualną, drogą uzyskania pojednania z Bogiem i Kościołem, w nadzwyczajnych sytuacjach, jest akt żalu doskonałego, połączonego z mocnym postanowieniem spowiedzi sakramentalnej, gdy to tylko będzie możliwe.
– Sprawowanie Sakramentu Chorych udziela się zasadniczo osobom będącym w niebezpieczeństwie śmierci, wraz z Komunią umierających, czyli Wiatykiem
– Kapłani mogą indywidualnie rozeznać stosowność udzielania tego sakramentu także innym chorym, na indywidualną prośbę, z zachowaniem wszelkich norm dotyczących bezpieczeństwa rodziny chorego i własnego.
– Comiesięczne odwiedziny chorych z Komunią św. zostają zawieszone.

2.      W związku z powyższymi zarządzeniami informujemy, że w  każdej Mszy św. lub w  innych celebracjach może uczestniczyć maksymalnie do 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę. Zatem, oprócz kapłanów i kilku niezbędnych usługujących, będą to podczas Mszy św. w pierwszej kolejności osoby zamawiające intencję mszalną. Wszystkich pozostałych prosimy o pozostanie w  domach i uczestniczenie w wydarzeniach religijnych za pośrednictwem radia, telewizji czy  internetu. Msze św. w naszym kościele będą sprawowane według porządku parafialnego (od poniedziałku Msze św. wieczorne w dni powszednie o godz. 18.00). Poza tym nie będzie dodatkowych nabożeństw.

3.      Módlmy się w naszych domach, łącząc się duchowo z całą wspólnotą Kościoła. Trwajmy na modlitwie w intencji ustania epidemii, szczególnie na Różańcu św., wzywając orędownictwa Matki Bożej Uzdrowienia Chorych oraz św. Sebastiana, starożytnego męczennika, czczonego jako Patrona w chorobach zakaźnych.