Rodzina filarem życia

Tegoroczne święto Świętej Rodziny wypada niemal po świętach Narodzenia Pańskiego, bardzo wymowny symbol jedności rodziny w czasie, kiedy rodzi się nowy człowiek. Wzór świętej Rodziny to obraz ku jakiemu powinny nasze rodziny dążyć, do  świętości, miłości, jedności. Dlatego Kościół tak bardzo ceni rodzinę. W święto patronalne małżonków odnowiliśmy w naszej parafii przysięgi małżeńskie, które złożyli sobie przed laty ówcześni nupturienci. Będąc w ławach kościelnych są dla nas wyraźnym znakiem życia miłością oraz świętością świętej Rodziny z Nazaretu.