Zakończenie roku Pańskiego 2020

Zakończenie roku 2020 przypada nam w czasie, kiedy mamy nadzieję na zwyciężenie walki z koronawirusem i powrotem do normalności. Podczas Mszy Świętej dziękowaliśmy Bogu za doświadczenia minionego roku, które pomogły nam umocnić się w wierze w Kościele. Dziękowaliśmy za trud codzienności znoszony dla Ewangelii. Dziękowaliśmy za swoich bliskich, przyjaciół, znajomych. Przepraszaliśmy za naszą grzeszność, zaniedbania, ułomność. Prosiliśmy o łaski i błogosławieństwo w nadchodzącym roku.

Eucharystia była sprawowana w intencji wszystkich osób, które odeszły już do domu Pana w minionym roku. Podczas homilii ks. proboszcz zaznaczył obecność wirusa i jego wpływ na naszą wiarę, zauważył szansę w tych wydarzeniach, jak również przedstawił nam roczne sprawozdanie z działalności parafii. Na koniec przed Najświętszym Sakramentem sprawowaliśmy nabożeństwo dziękczynne, przebłagalne, prosząc o dalsze dary. W śpiewie Te Deum oddaliśmy Panu Chwałę ukrytemu w kawałku chleba. 

Z błogosławieństwem duszpasterzy na nowy rok 2021. Szczęść Boże!