Rodzinny piknik nad Jeziorkiem Daisy

Tegoroczne rozpoczęcie czasu formacji przez ministrantów i dziewczęta ze scholki liturgicznej miało charakter wybitnie rodzinny. Chłopcy posługujący przy ołtarzu oraz dziewczęta ubogacające liturgię swoim śpiewem wraz z grupą rodziców oraz swoim opiekunem, ks. X, udali się na piknik nad Jeziorko Daisy. Oby czas wytężonej pracy na chwałę Boga i ku pożytkowi ludziom był dla tych dwóch grup parafialnych tak radosny, jak radosne było spotkanie przy ulubionym miejscu wypoczynku księżnej Daisy Hochberg von Pless, ostatniej właścicielki Książa.