W noc Światła

Liturgią Wigilii Paschalnej rozpoczynamy już świętowanie Zmartwychwstania Jezusa. To właśnie w tę noc śmierć została pokonana przez życie, to w tę noc dokonał się fundamentalny cud naszej wiary. Bogu dzięki że udało nam się świętować tak piękną liturgię wraz z wiernymi, nawet pomimo panujących limitów (w zeszłym roku mogło uczestniczyć tylko 5 osób, w tym aż 40). Tradycyjnie rozpoczęliśmy po zmierzchu, przy ognisku na zewnątrz kościoła, skąd po obrzędach wyruszyliśmy do świątyni wraz ze Światłem Chrystusa. To światło życia towarzyszyło nam przez cały wieczór, w Słowie Bożym, w liturgii chrzcielnej, w liturgii eucharystycznej. Piękno tej liturgii sprowadza się do wielkiej radości, która panuje w naszych sercach. Radości Miłości, która zwycięża każdą ciemność w naszym życiu. Dajmy się prowadzić tej radości Zmartwychwstania nie tylko przez okres wielkanocny, ale przede wszystkim przez całe nasze życie i świadczmy tę radość wśród ludzi.