Ofiarowanie Pańskie

Święto ofiarowania Pańskiego to czas, kiedy Maryja przychodzi do świątyni ze swoim synem i mężem, aby oddać go Bogu. Symeon wypowiedział wtedy prorocze słowa, gdzie światło na oświecenie pogan zostanie rzucone przez cierpienie. Na ten znak święcimy tradycyjnie nasze gromnice, aby nieść światło Chrystusa i głosić je tak samo, jak On to robił swoim życiem.