Światło Chrystusa

W niedzielę była okazja do tego, aby jeszcze raz wspomnieć wydarzenia ofiarowania Pańskiego. Podczas Mszy świętej dla dzieci, zostały im poświęcone świece, które symbolizować mają światło Chrystusa. jako pamiątka pierwszej Komunii świętej.