Ogłoszenia duszpasterskie na Niedzielę Palmową Męki Pańskiej

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Rzymskokatolickiej Parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wałbrzychu 
Niedziela Palmowa Męki Pańskiej
5 kwietnia 2020 r.

 

  1. W związku z obowiązującym stanem epidemii nasz Biskup zarządził m.in.:
    „Dla zachowania właściwej liczby uczestników liturgii i uszanowania zaleceń służb sanitarnych zlecam Księżom Proboszczom zadanie dopilnowania, aby w czasie nabożeństw żadną miarą nie przekroczyć wskazanych limitów, a tym samym narazić swoje wspólnoty na restrykcje. Zaznaczam, że nie mamy do czynienia z  prześladowaniem Kościoła, kiedy to chwalebne jest trwanie przy zgromadzeniach liturgicznych jako świadectwo wiary, ale w sposób oczywisty z odpowiedzialnym współdziałaniem Pasterzy wraz z władzami cywilnymi na rzecz ocalenia jak największej liczby wiernych przed katastrofą epidemii”.
  1. W związku z powyższym raz jeszcze informujemy, że w Mszach św. i innych nabożeństwach może uczestniczyć maksymalnie 5 osób i ograniczenie to obowiązuje aż do odwołania przez władze państwowe. Tak więc Liturgię Triduum Paschalnego będziemy sprawować w naszym kościele bez udziału wiernych. Wyjątkiem będą jedynie te osoby, które wcześniej zamówiły intencje mszalne, przy zachowaniu limitu 5 osób. Apelujemy do pozostałych wiernych, aby zostali w domach i uczestniczyli w  Mszach św. i celebracjach liturgicznych dzięki transmisjom w telewizji, radiu i internecie, łącząc się duchowo z całą wspólnotą Kościoła.
  1. W tym roku zgodnie z zarządzeniem naszego Biskupa nie organizuje się tradycyjnego błogosławieństwa pokarmów wielkanocnych w kościołach i w kaplicach oraz innych miejscach. Prosimy, aby ojciec rodziny lub najstarszy członek rodziny odmówił przed spożyciem wielkanocnego posiłku modlitwę, która będzie zamieszczona na naszej stronie internetowej.
  1. W naszym kościele celebracje Triduum Paschalnego będą sprawowane: w Wielki Czwartek i Wielki Piątek o godz. 18.00, a w sobotę Wigilia Paschalna o godz. 20.00. W przyszłą niedzielę Msze św. będą o godz. 9.30, 11.00, 12.30 i 18.00.
  1. Dla osób pragnących odbyć spowiedź indywidualną będzie taka możliwość w Wielki Poniedziałek, Wielki Wtorek i Wielką Środę w godz. od 17.30 do 18.00. W tym czasie należy zachować również obowiązujące nas przepisy sanitarne o liczbie osób w kościele i odległości między osobami.