Prymicje ks. Bartosza Kocura

W Święto Trójcy Przenajświętszej mieliśmy okazję uczestniczyć we Mszy Świętej prymicyjnej ks. neoprezbitera Bartosza Kocura, który odbywał u nas praktykę duszpasterską jako diakon. Ks. Bartosz z wielką chęcią modlił się w naszej intencji, głosząc Słowo Bożę oraz udzielając indywidualnego błogosławieństwa. Jego homilię można skondensować w słowach, które obrał jako prymicyjne „Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus” (Ga 2,20), co również korespondowało z dzisiejszym świętem. Tajemnica Trójcy Świętej jest niezgłębiona, ale realna, ponieważ w niej uwidacznia się źródło i nauka czystej miłości.

Kliknij w łącze, aby obejrzeć zdjęcia w lepszej jakości