Spotkanie opłatkowe

Czas Narodzenia Pańskiego to nie tylko te momenty spędzone z najbliższymi w gronie rodzinnym i przyjaciół, to też czas kiedy warto się spotkać z tą rodziną, z którą spotykamy się co niedzielę, z rodziną parafialną. Tradycji stało się zadość i również parafia spotkała się w II niedzielę po Narodzeniu Pańskim, aby we wspólnym gronie pomodlić się dziękując za wszystko co nas spotkało oraz prosząc o więcej na przyszłość. Po modlitwie w kościele udaliśmy się na plebanię, gdzie po odczytaniu fragmentu o Narodzeniu Pańskim mogliśmy przełamać się chlebem oraz usiąść wspólnie do stołu.