Święty czas życia

W zmaganiach wielkopostnych ważnym elementem jest zastanowienie się nad własnym życiem, które prowadzi mnie do zbawienia. Jednym z obowiązkowych elementów tego procesu są rekolekcje wielkopostne, które bezpośrednio mają nas przygotować do radosnego przeżywania Zmartwychwstania Pana. W tym roku nauki rekolekcyjne wygłaszał ojciec Kazimierz Głaz, który poprzez swoje nauki z nacechowaniem Eucharystii pokazał nam drogę ku zbawieniu dzięki właśnie Eucharystii. Niech ta droga pozwoli nam w czasie Eucharystii Zmartwychwstania Pańskiego dostrzec prawdziwy cud naszej wiary.